Rostlinná výroba

je zaměřená na produkci tržních plodin a plodin pro živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Z toho vyplývá ustálená skladba plodin, která se poslední roky moc neliší.

  • pšenice 520 ha
  • ječmen 320 ha
  • kukuřice 355 ha
  • řepka 220 ha
  • mák 80 ha
  • cukrovka 110 ha
  • vojtěška 160 ha
  • úhor 56 ha
  • TTP 31 ha

Obhospodařovanou plochu tvoří převážně půdy hlinité (cca 70 %), dále pak půdy hlinito písčité (cca25%) a malý podíl půd písčitých (cca 5%). Úrodnost půdy se udržuje přísunem živin anorganickými i organickými hnojivy (hnůj, kejda, digestát). Stabilitě půd pomáhá i pestrý osevní postup, především pak krmné plodiny.
Obiloviny, řepka a mák se zpracovávají na posklizňových linkách v Určicích a Dětkovicích. Téměř celá produkce je skladována v provětrávaných skladech.

Theme: Overlay by Kaira
Určice 463, 798 04, okr. Prostějov