Hospodářské družstvo Určice je družstvo vlastníků, které vzniklo transformací z původního JZD. Družstvo hospodaří na okraji Hanácké nížiny a úpatí Drahanské vrchoviny jižně od Prostějova (cca 7 km) v nadmořské výšce 220 – 400 m. Průměrné srážky zde dosahují 550 mm a průměrná teplota se pohybuje mezi 9°C.

Katastr Hospodářského družstva se skládá z obcí Určice, Dětkovice, Seloutky, Alojzov a Vranovice – Kelčice.

Celková rozloha zemědělské půdy činí 1.920 ha, z toho orné 1.800 ha, sady 70 ha a 55 ha louky. HD Určice se zabývá převážně zemědělskou výrobou, která se skládá z výroby rostlinné, živočišné a sadů. Dále provozuje bioplynovou stanici o výkonu 750 kWh a středisko opravárenství a stavební činnost pro vlastní potřebu.

Střediska:

 • Určice
  • rostlinná výroba
  • živočišná výroba
  • bioplynová stanice, pomocná výroba
 • Dětkovice – výroba, skladování a prodej ovoce
 • Kelčice – živočišná výroba

Aktuality:

  Theme: Overlay by Kaira
  Určice 463, 798 04, okr. Prostějov