Živočišná výroba

Je zaměřena na chov českého strakatého skotu s produkcí mléka a masa. Chov dojnic, vysokobřezích jalovic před otelením a telat do 20 dní věku probíhá v Určicích, telata od 20 dnů stáří, jalovice a býci jsou chováni v Kelčicích.

Průměrné stavy: dojnice 600 ks, telata 400 ks, jalovice 433 ks, vysokobřezí jalovice 50 ks, býci 280 ks. Roční produkce mléka činí 5.300 tis. l mléka, prodává se do mlékárny OLMA v Olomouci. Udržuje se uzavřený obrat stáda, nadbytečné jalovice se prodávají jako chovné. V rámci dobrých životních podmínek zvířat se investuje do ustájení skotu.

Theme: Overlay by Kaira
Určice 463, 798 04, okr. Prostějov