BPS, pomocná výroba

HD Určice provozuje opravárenství zemědělských strojů, zámečnickou a stavební výrobu, to vše pouze pro vlastní potřebu. K tomuto úseku patří i bioplynová stanice (BPS) s výkonem 750 kWh. BPS s technologií firmy AGRIKOMP byla zprovozněna koncem roku 2012. Vyrobenou elektřinu prodáváme do sítě nebo spotřebováváme ve vlastním provozu. Odpadní teplo je využíváno k vytápění a ohřevu střediska Určice. Spotřeba vstupních surovin – kukuřičné siláže a kejdy a druhotná surovina z BPS vyhovují osevnímu postupu družstva.

Theme: Overlay by Kaira
Určice 463, 798 04, okr. Prostějov